• Perearst saab väljastada A, B, BE, C, CE, D ja DE kategooria sh kutseliste juhtide mootorsõidukijuhi tõendit. Eelnevalt on tervisetõendi taotlejal vaja täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis www.digilugu.ee, misjärel tuleb see digiallkirjastada. Seejärel tuleb tulla tervisekontrolli. Tervisekontroll on isiku läbivaatus tema terviseseisundi hindamiseks.

  • Töötaja Tervisetõendi vormistamiseks on vajalik registreeruda pereõe vastuvõtule.   

  • Relvaloa taotlemiseks ja pikendamiseks on eelnevalt vajalik psühhiaatri konsultatsioon ja seejärel registreeruda pereõe vastuvõtule tervisekontrolliks ja täita paberkandjal Tervisedeklaratsioon.
  • Puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduser paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

  • Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele "Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele" teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.

  • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusega nõutud, on tasulised.

  • Tasumine vaid sularahas.