• Töövõimetust põhjustava tervisehäda korral tuleb perearstikeskusega ühendust võtta haigestumise esimesel päeval ning see fikseerida. Tagantjärele töövõimetuslehti ei väljastata.
  • Nädalavahetusel perearst haiguslehte alustada ei saa. Nädalavahetuse päevaga algava haiguslehe saame väljastada juhul, kui patsient on pöördunud näiteks haigla valvetuppa või kutsunud kiirabi ja talle on antud sellekohane tõend. See tõend tuleb perearstile esitada kahe päeva jooksul. 
  • Kui Teie ise või pereliige haigestub, nõustab Teid esialgu telefoni teel pereõde, kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab Teile sobiva aja arsti või õe vastuvõtule.